Garantievoorwaarden:

 • Belangrijk: de garantie wordt alleen gedekt indien het toestel vergezeld is van een kopie van de aankoopfactuur met vermelding van het productserienummer. Vermeld op de kopie het RMA-nummer.
 • De garantie is strikt beperkt tot de vervanging en/of het herstel van de defecte onderdelen, zonder dat de koper daarbuiten enige aanspraak op schadevergoeding zal kunnen maken.
 • Glazen onderdelen, het periodiek onderhoud, de vervanging van verbruiksartikelen die aan normale slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, lampen, flitsbuis, zekeringen, kleurenfilters, enz…) en het kleurbehoud van achtergronddoeken zijn steeds uitgesloten van de garantie.
  In professionele toestellen geïntegreerde LED lichtbronnen vallen wel onder de garantie.
 • De garantie omvat loonkost en materiaal voor een herstelling bij de producent (carry in). De koper dient het materiaal, met alle bijgeleverde toebehoren inclusief de lampen, dus af te leveren bij de producent of het op zijn kosten te verzenden; de terugzending na herstelling gebeurt op kosten van de producent.
 • Het verzenden en terugzenden gebeurt steeds op risico van de koper.
 • De koper moet het product voor de verzending degelijk verpakken in de originele verpakking zodanig dat het niet beschadigd kan worden tijdens het vervoer.
 • Iedere aansprakelijkheid vervalt indien de koper de goederen onjuist of niet volgens de voorschriften in de gebruiksaanwijzing heeft geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld, hetzij deze heeft omgebouwd, zelf heeft trachten te herstellen of laten herstellen bij een derde.
 • Daarenboven is iedere garantie uitgesloten voor vervangingen of herstellingen welke het gevolg zijn van normale sleet, beschadigingen of ongevallen door overmacht, nalatigheid, gebruik van niet passende randapparatuur of toebehoren, vloeistoffen, chemicaliën, oxidatie, blikseminslag, stroomstoring, slechte ventilatie, vallen of stoten, gebrek aan voorzichtigheid of onderhoud.
 • De hiervoor vermelde garantie laat de rechten van de consument op de wettelijke garantie onverlet.
 • De wettelijke garantie is niet van toepassing op producten die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden, zij het zelfs maar gedeeltelijk.
 • Voor de toepassing van de garantie dient de koper zich te wenden tot:

GSL NV
Langstraat 13
3384 Glabbeek (Attenrode)
België