Alvorens een RMA-nummer aan te vragen is het aangewezen eerst de (FAQ Frequently Asked Questions) te raadplegen.
Lees deze informatie aandachtig! Voor een goede afhandeling is het belangrijk dat u de gegeven aanwijzingen strikt opvolgt!

 • Reparaties en retourzendingen worden door ons alleen geaccepteerd als ze zijn voorzien van een door ons toegekend RMA-nummer (Return Material Authorization).
 • Dit nummer dient u aan te vragen door het formulier hieronder in te vullen en in te sturen. Als wij uw aanvraag hebben geaccepteerd, krijgt u van ons het RMA-nummer toegezonden.
 • Na ontvangst van het RMA-nummer kunt u uw product aan ons toesturen.
 • Schrijf het RMA-nummer duidelijk op de buitenkant van het pakket. Zendingen zonder RMA-nummer worden niet geaccepteerd.
 • De koper moet het product voor de verzending degelijk verpakken, bij voorkeur in de originele verpakking, zodanig dat het niet beschadigd kan worden tijdens het vervoer.
 • Voor herstellingen onder garantie dient de koper het materiaal, met alle bijgeleverde toebehoren inclusief de lampen, op zijn kosten naar ons te verzenden; de terugzending na herstelling gebeurt op onze kosten.
 • Opgelet: onvoldoende frankering van de zending of ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.
 • Voor herstellingen die buiten de garantievoorwaarden vallen en voor het uittesten van toestellen die NIET defect blijken te zijn, zullen wij het hersteld of getest product terugzenden nadat de verschuldigde kosten voor onderzoek, herstelling en verzending betaald zijn.
 • Het verzenden en terugzenden gebeurt steeds op risico van de koper.
 • U kunt het apparaat ook zelf brengen en afhalen.

Door een RMA-nummer aan te vragen gaat u akkoord met de (Garantievoorwaarden).

  Klantgegevens
  1. Bedrijfsnaam:

  2. Ondernemersnummer (BTW nr.):

  3. Naam:

  4. Adres:

  5. Postcode:

  6. Gemeente:

  7. Land:

  8. E-mailadres:

  9. Telefoon:

  Productgegevens en probleemomschrijving
  1. Merk:

  2. Product-code:

  3. Serienummer:

  4. Aankoopdatum:

  5. Factuurnummer:

  6. Bijlage: (Bestand inzenden: factuur / aankoopbon / extra info / foto's)

  7. Foutomschrijving:

  8. Opmerking:


  * Verplicht